ZAMÓWIENIE RYNKU

Aby otworzyć pozycję za pomocą zlecenia rynkowego, należy wykonać polecenie menu Narzędzia – Nowe zamówienie”, nacisnąć przycisk Nowe zamówienie na pasku narzędzi “Standardowy”, nacisnąć klawisz F9 lub kliknąć dwukrotnie nazwę symbolu na “Rynku” Zobacz “okno. Można również wykonać polecenie menu kontekstowego “Nowy porządek” w oknach “Market Watch” i “Terminal – Trade”. W tym momencie otworzy się okno “Zamówienie” służące do zarządzania pozycjami handlowymi. “

Gdy Otwiera Się Pozycję, Jedna Mość “

Symbol

Wybierz symbol bezpieczeństwa, dla którego pozycja ma zostać otwarta

Tom

Określ wielkość obrotu (ilość części)

Stop Loss

Ustaw poziom Stop Loss (opcjonalnie)

Mieć Zysk

Ustaw poziom Take Profit (opcjonalnie)

OCZEKUJĄCE ZAMÓWIENIA

Aby złożyć zamówienie oczekujące, należy otworzyć okno Zamówienie”. Można to zrobić za pomocą polecenia menu “Narzędzia – nowy porządek”, przycisku Nowe zamówienie na pasku narzędzi “Standard”, naciskając klawisz F9, za pomocą polecenia “Nowe zamówienie” w “Market Watch” i “Terminal – Trade” menu kontekstowe okna, a także dwukrotne kliknięcie nazwy symbolu w oknie “Market Watch”. “Zamówienie oczekujące” należy wybrać w polu “Typ” tego okna.

Rodzaj

Wybierz rodzaj zlecenia oczekującego: Limit Kupuj, Kup Stop, Sprzedaj Limit lub Sprzedaj Stop;

Za cenę

Ustaw poziom cen, przy którym zamówienie musi zostać uruchomione

Wygaśnięcie

Ustaw czas wygaśnięcia zamówienia. Jeśli zamówienie nie zostanie uruchomione do tego czasu, zostanie ono automatycznie usunięte

Przycisk “Miejsce” spowoduje wysłanie zlecenia do realizacji, co odbywa się w dwóch etapach. Po pierwsze, firma brokerska składa zamówienie po jego wysłaniu. W tym miejscu linia zawierająca numer i status oczekującego zamówienia pojawi się w zakładce “Terminal – Handel”. Jeśli włączona jest opcja “Pokaż poziomy handlu”, poziomy umieszczonego zlecenia oczekującego (w tym poziomy Stop Loss i Take Profit) zostaną pokazane na wykresie. W drugim etapie, jeżeli ceny odpowiadają postanowieniom zamówienia, zostaną one usunięte, a zamiast nich zostanie otwarta pozycja handlowa. Bilet na pozycję handlową pokrywa się z oczekującym zamówieniem. Zmiany te zostaną pokazane w oknie “Terminal – Handel”.